Öztoprak Hukuk Bürosu
Vizyonumuz

Hukuk büromuzun vizyonu; müvekkillerimizin bakış açısını anlayıp, onların küreselleşen iş dünyasında olası risk ve tehlikelerden korumak ve böylece proaktif bir yaklaşımla hukuki sorunların doğmasını engellemektir.

Gelişen teknoloji ile beraber içinde bulunduğumuz bilgi çağında dünyanın her geçen gün daha da küçüldüğü gerçeğini kabul etmekteyiz. Bu kapsamda hukuk hizmetinin de çok boyutlu ve çok uluslu olması gerektiğinin bilincindeyiz. Bu nedenle amacımız gerek Türk Hukuku, gerekse uluslararası hukuk alanında müvekkillerimize destek sağlayabilecek yeterliliğe ulaşmaktır. Halen hukuki danışmanlık hizmeti verdiğimiz müvekkil şirketlerin diğer ülkelerdeki hukuki sorunları ve davaları ile ilgilenmeye de devam etmekteyiz.

Uluslararası alanda faaliyetlerimiz, müvekkillerimizi gereği gibi temsil etmek ve hangi ülkede olursa olsun o ülkenin yerel mahkemelerinin hakkaniyete uygun bir şekilde karar vermelerine yardımcı olma merkezlidir. Bu amaçla yerel hukuk büroları ile irtibat tesisi ve bu hukuk büroları ile işbirliği içerisinde bulunmak müvekkillerimiz için önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, günümüz dünyasında var olabilmenin tüm dünyada söz sahibi olmak şartına bağlı olduğunun bilinci ile ulusal ve uluslararası alanda müvekkillerimize hak ettikleri en iyi hukuki korumayı sağlamak amaçlanmaktadır. Bu meyanda ulusal alanda olduğu kadar uluslararası alanda da söz sahibi bir hukuk bürosu olma yönündeki çabalarımızın sonuç verdiğini görmekteyiz.

Ayrıca ülke sathında mal ve hizmet üreten müvekkil şirketlerin, ülke sathına dağılmış olan hukuki sorunlarının da, yine tüm ülke sathında hizmet verebilecek yeterliliğe sahip bir hukuk bürosu tarafından takip edilip çözümlenebileceği, bu müvekkillerin nerede kaç dosyaları olduğunu, bu dosyaların içeriğini, muhtemel hukuki yüklerinin ve kazançlarının ne olabileceğini anlık olarak bilmeye ve rapor almaya gereksininim duydukları yadsınamaz.

Bu ihtiyaçtan hareketle kurumsal firmalara hizmet verebilecek bir ağ oluşturulmuş ve halen çalışmaya devam etmektedir.

Vizyonumuz