Öztoprak Hukuk Bürosu
Misyonumuz

Müvekkillerimize verdiğimiz / vereceğimiz destek, her biri kendi alanında bilgi ve tecrübeye sahip, avukatlar ve yardımcı personelden oluşan ekibimizle; olayları önceden tahayyül etmek ve müvekkillerimizin öncelikle hukuki sorunlarla karşılaşmalarını önleyecek tedbirleri almaktır.

Bilindiği üzere, özellikle büyük ölçekli işlerle iştigal eden müvekkiller, yaptıkları her işi tüm yönleri ile analiz etmek zorundadırlar. Risk analizi ve riskin hesaplanabilir / karşılanabilir olup olmadığı hukuki açıdan da değerlendirilmelidir. Bu nedenle müvekkillerin yapacakları yatırımlar her yönden olduğu gibi hukuki yönden de değerlendirilmelidir.

Bu kapsamda yapılacak ana sözleşmeler, finans sözleşmeleri, işin yapılması sırasında ihtiyaç duyulacak sözleşmeler, taşeron sözleşmeleri, alım satım sözleşmeleri, inşa sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri ve bunun gibi her türlü sözleşme, mutlaka bir avukat tarafından incelenmeli ve her iki tarafın niyet ve maksadı tam olarak sözleşmeye aktarılabilmelidir. Bu nedenle mutlaka danışmanlık hizmeti alınması bir zorunluluk haline gelmiştir.

Misyonumuz