Vekaletname


Noterde Vekâletname Çıkartılmasına İlişkin Genel Bilgiler
 
• Gerçek ve tüzel kişilerin hukuki iş ve işlemlerini bir avukat vasıtası ile takip ettirebilmeleri için noterden avukata vekaletname vermeleri gerekmektedir. 
 
• Vekaletnameler genel ve özel vekaletname olmak üzere ikiye ayrılır. 
 
  • Boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için çıkartılacak vekaletnameler özel yetki gerektiren vekaletnamelerdir. Bu vekaletnamelerde vesikalık fotoğraf bulunması zorunludur. Bu sebeple özel vekaletname çıkartmak için notere gidilirken vesikalık fotoğraf da götürülmelidir.
 
  • Bu davalar dışındaki davaları için genel vekaletname gereklidir. Genel vekaletname örnekleri şahıs ve şirketler için internet sitemizde mevcuttur. Şirket adına vekaletname vermek istediğinizde, şirketin ticaret sicil gazetesini ve imza sirkülerini notere götürmeniz gerekmektedir.
 
• Bir vekaletname ile birden çok kişi birlikte vekalet verebileceği gibi, bir kişi yetkilisi olduğu şirket adına vekaleten, kendi adına asaleten vekaletname düzenlenmesini istenebilir.
 
  Microsoft Word (*.docx) formatında yükleme yapmak için tıklayınız.

  Microsoft Word (*.docx) formatında yükleme yapmak için tıklayınız.